Misja

GOOD PRODUCTS to produkty i usługi dobre dla ciebie, dla mnie i dla nas wszystkich

Wierzymy, że siłą współczesnego biznesu jest wzajemne zrozumienie, otwartość i szacunek dla kulturowych odmienności. Łączymy przedsiębiorców z całego świata na rzecz wspólnej pracy, by czynić nasze życie lepszym i dbać o bezpieczeństwo naszej planety...

Jesteś dynamicznym przedsiębiorcą i widzisz przed swoją firmą wielkie perspektywy. Zastanawiasz się, w jaki sposób rozwinąć biznes i nadać mu nowy impuls.

  • Rozwijasz swoją firmę
  • Dla swoich produktów szukasz nowego, dużego rynku zbytu.
  • Zamierzasz wejść na olbrzymi rynek Unii Europejskiej.
  • Zastanawiasz się, nad otwarciem biura/oddziału na rynku docelowym
  • Obawiasz się nieznajomości języka, kultury i regulacji lokalnego rynku
  • Nie znasz siły konkurencji i preferencji lokalnych konsumentów

Korzyści

Pomagamy firmom z całego świata wejść na rynek Polski oraz Unii Europejskiej.

Wykonujemy dla Ciebie

i w twoim imieniu następujące prace

Organizacja lokalnych struktur firmy/oddziału

Budowanie strategii biznesowej, marketingowej

Aspekty formalno-prawne powołania i prowadzenia spółki

Organizacja przedsięwzięcia od strony finansowo-podatkowej

Budowanie strategii marketingowej

icon-07

Niezbędne analizy rynkowe

Organizacja sprzedaży

Dostosowanie oryginalnej dokumentacji