| | Spotkajmy się online

O nas / Piotr Pawliszyn

Slide1 background

PIOTR PAWLISZYN

 

Piotr Pawliszyn – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim, oraz księgowy który, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie (dawniej Akademii) Ekonomicznym w Katowicach,

Od 20 lat pracuję w działach księgowości, jestem głównym księgowym (CA) lub dyrektorem finansowym (CFO), specjalizuje się w sprawach księgowo-podatkowych. Jednocześnie cały czas zajmuję kluczowe kierownicze stanowiska w spółkach z o.o.. Stanowiska te były związane z zarządzaniem finansami podmiotów gospodarczych spółek jak i grup kapitałowych spółek. Jako księgowy najpierw przez połowę życia zawodowego zajmowałem się głównie produkcyjnymi spółkami o kapitale zagranicznym (włoskim), działającymi z terenu aglomeracji śląskiej, w drugiej połowie zajmuję się drobnymi polskimi przedsiębiorcami działającymi w wszystkich segmentach rynku - to jest handel, usługi jak i drobna produkcja.

W pracy zawodowej kształtuje politykę finansową grup kapitałowych, współuczestniczę w kształtowaniu polityki sprzedażowej, w tym np. nadzoruje kalkulację cen i elementów składanych ofert. Brałem udział w procesach prawnych przekształceń spółek, zarządzam kosztami spółek, prowadzę księgi rachunkowe, zajmuję się rekrutacją personelu, wdrażałem na polski rynek włoski system do zarządzania produkcją, pozyskuję fundusze na funkcjonowanie firm, utrzymuję kontakty z bankami i funduszami leasingowymi, wdrażałem systemy CRM, przez rok prowadziłem rekrutację w ramach Agencji Pracy Tymczasowej na stanowiska produkcyjne, uczestniczyłem w audytach księgowych firm w zakresie ich wyceny.

Na co dzień wykorzystuję do pracy księgowej swoje wykształcenie prawnicze często pełnię funkcję zewnętrznego doradcy systematycznie pomagającego firmom w zarządzaniu swoimi zakładami pracy.

Piotr Pawliszyn