| | Spotkajmy się online

O nas / Romuald Papiorok

Slide1 background

ROMUALD PAPIOROK

 

Od kilkudziesięciu lat zajmowałem się budową struktur sił sprzedaży oferujących produkty finansowe dla klienta firmowego i indywidualnego w międzynarodowych korporacjach ubezpieczeniowych działających na terenie Polski.

W wyniku wieloletniego działania na rynku  produktów finansowych w szczególności ubezpieczeniowych,  posiadam dużą bazę  klientów działających  w różnych branżach . Są to firmy działające w  branży usługowej, usługowo -  handlowej oraz produkcyjnej.

Działam również w różnych zrzeszeniach przedsiębiorców, co pomaga mi w budowaniu relacji biznesowych .

Posiadam duże doświadczenie we wzajemnym  kojarzeniu firm, znając ich potrzeby w zakresie rozwoju, bieżących trudności w pozyskaniu zamówień lub pozyskaniu specjalistów na rynku pracy.

Prowadząc ciągłą obsługę swoich klientów w zakresie obsługi umów ubezpieczenia  mam bieżący kontakt ze swoimi klientami, co pozwala na budowę zaufania i prawidłowych relacji biznesowych.

Romuald Papiorok